top of page

Kurs:
Oppdagende og meningsfull skriving i skole

Dine elever kan skrive den dagen de starter på skolen! De kan kanskje skrive navnet sitt eller en bokstav eller to, de kan bruke "hemmelig skrift" og etterligne voksenskrift med kruseduller og symboler. Mange av dine elevene har også oppdaget at denne skriften, i alle slags former, kan brukes til å kommunisere med andre. Det er denne kunnskapen vi bygger videre på i oppdagende skriving: 

Oppdagende skriving som metode går ut på å la elevene eksperimentere med skriving og selv få oppdage og utforske sammenhengen mellom lyd og bokstav, før de formelt har lært om lyder og bokstaver. 

Meningsfull skriving er akseleratoren til den oppdagende skrivingen.

Det er mange faktorer som kan gjøre skrivingen meningsfull (se figur),

og kursene går gjennom disse i detalj.

Kursene består oftest i en teoridel og en praktisk del,

og lengden varierer oftest mellom 1 til 3 timer.

Slike kurs kan være både fysiske kurs på skole eller

digitale webinarer. Sjekk ut kommende kurs og prosjekter her.

image.png
bottom of page