top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Om BokstavMari

BokstavMari ble etablert som foretak høsten 2019, og pandemien som kom i mars 2020, gjorde starten vanskelig.

Isteden for å holde foredrag og kurs, så skrev vi boka "Skabeloner og andre rare skapninger" som kom senere samme år, og den oppsummerer på en måte både visjon og innhold i BokstavMaris virksomhet. 

Vi holder kurs, webinarer, foredrag, og er også med i flere prosjekter som skaper utvikling i skolen.

Vår hovedmålsetting er å skape en bedre skolestart for alle. Vi bruker inkluderende strategier, prinsippene oppdagende og meningsfull skriving, bruk av digitale hjelpemidler på en pedagogisk god måte og en kreativ tilnærming til begynneropplæring. 

 

Kontaktinformasjon:

E-post: bokstavmari@gmail.com

Tlf: 47 333 445

Team

Samarbeidspartnere

WriteReader_plus_logo.png
890aa526-cropped-81ecc5d0-dks-logo1.png
bottom of page