top of page

Kurs: WriteReader

WriteReader er et enkelt og intuitivt digitalt verktøy, hvor barn fra barnehagen og barneskolen kan lage sine egne digitale bøker og fortløpende utvikle viktig kompetanse i tale- og skriftspråk.

WriteReader

  • gjør det enkelt og gøy for barn å skrive egne bøker supplert med lyd og bilder

  • er et forskningsbasert skriveverktøy, hvor barn blir bevisste skriftens lydprinsipp og stadig øker deres kjennskap til sammenhengen mellom lyd og bokstav

  • er meget velegnet for en godt tilpasset lese- og skriveopplæring

Kursene i WriteReader går gjennom:

  • praktisk og pedagogisk bruk av programmet

  • bruk av strukturerte skriveopplegg som kan brukes rett inn i undervisning

  • teoretisk og pedagogisk forankring 

Kursene kommer naturlig inn på andre aspekter som strategier, oppdagende og meningsfull skriving.

bottom of page