top of page

Kurs:
Oppdagende skriving i barnehage

"Skribling er bra for lesing!"  "Barn som har utforsket språket gjennom skrible- og skriveaktiviteter i barnehagen, lærer lettere å lese"  

(Hilde Hofslundsengen, 2016)

Oppdagende skriving som metode går ut på å la elevene eksperimentere med skriving og selv få oppdage og utforske sammenhengen mellom lyd og bokstav, før de formelt har lært om lyder og bokstaver. Denne eksperimenteringen, sammen med språkleker, kan virke forebyggende på lese- og skrivevansker senere.

Overgangen fra barnehagen til skolen kan ofte være utfordrende for 5-6-åringen, og kursene tar for seg hvordan oppdagende skriving kan være brobygger og fungere som et stabilt overgangsobjekt. 

Kursene består oftest i en teoridel og en praktisk del,

og lengden varierer oftest mellom 1 til 3 timer.

Slike kurs kan være både fysiske kurs i barnehagen eller

digitale webinarer. Sjekk ut kommende kurs og prosjekter her.

bottom of page