top of page
  • Forfatterens bildebokstavmari

Vi skal til StøDig!

Oppdatert: 16. aug. 2023

StøDig-prosjektet handler om å utvikle anbefalinger om digitalt støttet lese,- skrive- og språkopplæring for Osloskolen. Målgruppen er 1.-4. klasse.


BokstavMari er invitert som inspirator og sparringpartner i prosjektet, og gleder oss til å være med å utvikle Osloskolen videre.

Oslo kommune er inne i første fase av prosjektet der man innhenter relevant kunnskap fra forsknings- og fagmiljøer og erfaringer fra praksis. Kunnskapen brukes som grunnlag for utvikling av anbefalingene om digitalt støttet lese-, skrive- og språkopplæring.

I 23/24 er ti Osloskoler pilotskoler i StøDig. Disse skolene skal være med å teste og videreutvikle anbefalingene. Deretter skal anbefalingene spres til hele Osloskolen.

86 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page