top of page
  • Forfatterens bildebokstavmari

Konferanse på Hamar!


På konferansen ved HINN skal BokstavMari ha både plenumsforedrag og parallellsesjon. Dette blir gildt!

_________________________________________________________________________


09.15-10.00 Kan digitale hjelpemidler i begynneropplæringen gi flere en god start? Årets gulleplevinner: Mari Lura Elvedahl – BokstavMari - lærer ved Sørbø skole:

Vi ser på inkluderende lese- og skriveopplæring i en digital skolehverdag. Hvilke didaktiske grunnholdninger ligger bak, hvilke erfaringer er gjort over flere år, og hvilke resultater og gevinster ser vi? Dette er en praksisnær økt som viser hvordan digitale hjelpemidler blir brukt med elever i den viktige starten i utdanningsløpet, og hvordan dette kan skape stort engasjement og kreativitet. Vi viser hvordan vi kan skape kreative klasserom hvor alle elevene får bidra på sitt nivå – og at alle har en viktig rolle å spille.

_________________________________________________________________________


13.30 – 15.00 Parallellsesjoner – didaktikk i teknologirike læringsomgivelser

  1. Inkluderende lese- og skriveopplæring i praksis v/ Mari Lura Elvedahl (hybrid format). I denne sesjonen blir du med på en praktisk og didaktisk gjennomgang av et digitalt skriveprogram med talestøtte. Gjennom 90 minutter går vi blant annet gjennom barneskriving og voksenskriving, strategier og talesyntesens fleksibilitet. Vi ser også på praktisk organisering av skoledagen for å likestille digital og analog undervisningspraksis, for å nå alle elevene. Deltakerne får elevperspektiv ved gjennomgang av to praktiske opplegg, med tips til egen undervisning.

109 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page