top of page

Vi skal til Skolem√łtet for Rogaland ūüėä

15. nov. 2024

Vi ser frem til å holde to halvdagskurs i Stavanger!

Skolem√łtet for Rogaland arrangeres hver h√łst, og er det viktigste treffpunktet for skolefolk i regionen.

Vi skal snakke om inkluderende skrive- og leseopplæring - i en digital skolehverdag.

bottom of page