top of page

Kurs for skole og barnehage i Haugesund kommune!

11. jun. 2024

Et spennende samarbeid i overgangen mellom barnehage og skole.

En kursdag med fokus på den viktige overgangen mellom barnehage og skole, og med spesielt fokus på oppdagende og meningsfull skriving. Her er 10 skoler og 39 barnehager representert.

bottom of page