top of page

Et samarbeidsprosjekt på østsiden av Mjøsa!

27. mai 2024

Ringsaker kommune satser på samarbeid mellom skoler og bibliotek!

Vi er heldige som får være med på et spennende prosjekt som omhandler ny veileder for begynneropplæringen i kommunen - hvor lærere og bibliotekarer skal samarbeide om å få en god start for de minste elevene.

bottom of page